THE YOKAI CARETAKER

Supernatural, Comedy
MICHIHIKO TOUEI

Toritsuki Hiyori works at a very common Yokai garden. Under the guidance of Mutsu Goro, a yokai doctor, Toritsuki takes on the task of raising yokai...?

Toritsuki Hiyori works at a very common Yokai garden. Under the guidance of Mutsu Goro, a yokai doctor, Toritsuki takes on the task of raising yokai...?

New to Mangamo?

Read manga now for free now on iOS & Android! Learn more.

Manga review